По-тревожни ли сме във време на Covid-19 и как се справяме със стреса?