Съдийската колегия на ВСС се запозна с прогнозния ефект на разработените модели за оптимизация на съдебната карта - §22 Новини