Опционната активност сочи, че големите инвеститори са предпазливи