Абитебул защити Окон: Представянето му не е катастрофално