13 промишлени отрасъла у нас са засегнати от зелената трансформация