Имунолог: Имунната сиситема не трябва да е силна, тя трябва да е балансирана