Продажбите на нови автомобили в Европа с първи ръст, България с рекорден спад