Туристическо Covid приложение за 30 000 лв. е изтеглено десетина пъти