Лични лекари не могат да избегнат смесването на здрави и болни деца при кабинетите си