Google ще започнат миграцията на Hangouts към приложението Google Chat през 2021г.