Кобрата: Всеки от нас се ражда на тази земя с равни права