Отсичат две дървета заради археологически разкопки в центъра на Варна