4-ма учители и два класа в Монтана са под карантина