Парламентът ратифицира Учредителния договор на Международната асоциация за развитие - Свят