ЕЦБ оставя за декември решението за разширяване на програмата за стимули