Повече часове по математика в V, VI и VII клас. Увеличават упражненията