ДЖОН ФРУШИАНТЕ от RED HOT CHILI PEPPERS с още една солова песен