Получаваме направление за PCR тест от личния лекар само при симптоми