Живеем в свят с работещи бедни, а и все повече стават безработните