Артър Хейли, Холивуд и режима на тока в Калифорния