"Радио Китай": Шънджън се стреми да се превърне в модерен иновативен център