Доц. Андрей Чорбанов: Ръстът на случаите е заради целенасочено тестване