Без политици в "Панорама" за Ден 100 на протеста заради блокадите на БНТ