Общите устройствени планове може да бъдат обжалвани