Д-р Иван Маджаров изброи четири чести симптома на COVID-19