Връзката между американската демокрация и тероризма на ЦРУ в случая на Куба