Доклад: Европейският съюз трябва да преразгледа енергийната си и климатична политика