Емоционалното изживяване, разказано чрез цвета и живописта