На общественото обсъждане поискаха да няма промяна на наименованието на празника 24 май