Ден 99: Повече няма да пребиваваме, а ще живеем в правова държава