Италианският бизнес у нас създава 10% от брутния вътрешен продукт