Не ме е страх от министъра на здравеопазването, а от представата на министъра за системата на здравеопазване