Заводът за кафе в Костинброд планира ръст на производството от 5%