ЯЦБ вече с по-умерен песимистичен поглед върху икономиката