Телелинк предлага още 7% от капитала си считано от 21 до 25 септември 2020 г.