Плевен е сред домакините на фестивала „125 години ТПК - в подкрепа на хората с увреждания”