Американски мобилен оператор може да предложи договор, спонсориран от реклами