Две трети от европейците са съгласни да бъдат чипирани