Здравко Мандаджиев и орк. “Пловдив“ на сцената на Народен събор