Общо събрание на акционерите вече и чрез електронната платформа на "Централен депозитар" - Пари и пазари