Трябва да свикнем с мисълта, че ще има болни ученици и учители - Общество и политика