Индексът за устойчивост на НПО в България бележи спад за 2019 година