Предлагат 7% от „Телелинк“ при цена на акция с 12% над пазарната