Банките от еврозоната получават 73 млрд. евро облекчение от ЕЦБ