Петролът се обезценява заради подновените опасения за търсенето*