Световната банка: Covid застрашава напредъка в здравеопазването и образованието