Енергията на „Майстора и Маргарита“ може да освети с електричество цял град