След кратко възстановяване продажбите на автомобили в Европа отново потънаха