"Конкорд Асет Мениджмънт" е отличено като "Управляващо дружество на България" за 2020 г.