Да се спре излишният прием в болници, настояват лекари